Öne Çıkan Yayın

İş Süreçleri & İş Yaşamı XI - Hukuki Metinler

 Sözleşme hükümleri personellerin korunması açısından çok önem taşımaktadır. Sözleşmeler ile büyük her iki tarafta belirli sorumluluklar altına girerler. Bu sözleşmeler hukukun caydırıcı gücü ile korunur vaziyete gelmiştir. Her bir sözleşme içerisinde kesin hükümler ile taraflara imzalatılır ve tarafların sorumlulukları bu sözleşmelerde güven altına alınır. Hukuki boyutta düşündüğümüz zaman her işin bir pratik yolu yanında zorlayıcı bir aşaması da bulunmaktadır. Güncel tutumlar ve güncel olaylara yaklaşımlarda hukuk insanı güvence altına almayı kolaylaştırır. Yeni oluşumlar bu hukuki serüvenin oluşumlarını güncellese bile eski bir şekilde güvenceye alınmış olarak yer alır. İlk gün imzaladığınız metinlerden ömrünüz boyunca sorumlu tutulursunuz. Hukuki metinler daha çok tarafların çıkarımlarını korumak ve legal olarak iş süreçlerine zarar gelmemesi adına sabit kılınır. Yenilenen bir hukuk metni geçerliliğini sürdürürken eski hukuki metinlerde mevcudiyetini devam ettirmektedir. "Veri

Kültürel Zaman

 Kültürel farklılıklarımız var ve her kültürün kendine özgü küçük gelenekleri ve yaşayış şekilleri mevcut durumda. Kültürlerimize ve geleneklerimize sahip çıkmanın ve onları geliştirmenin yollarını aramaktayız. Zamanla çoğu şey kültürümüz içerisine adapte edilmeye çalışılıyor. Protest gelen şeyler de kültürümüze adapte edilen çoğu unsurlar arasında. Zaman ilerledikçe gelişim süreçlerini bir bir adımlamaya devam ederken bizlerin tarihi ve sanatsal süreçlere merakı azaltılıyor. Düşünce ve düşünmenin güçlü yanları yanı sıra bir şekilde gelişimin önünü açacak süreçlere de ihtiyacımız bulunmakta...

Tarihsel süreçte bir çok değişik atılımlar ve değişik yeni keşifler yapılmış, Bunlardan en önemlilerinden biri ise matbaanın bulunmasıdır, Matbaanın kullanılması Uzak Doğu'da başlamıştır. İlk basılı gazete tarihi olarak MS 700'lere dayanmaktadır, Pekin'de çıkmıştır. Sonraki bir yazımızda bu konuya detaylı olarak değineceğim. Şimdi değinmek istediğim şey ise insani gelişim ve insani gelişim ölçüleridir.

Zaman ilerledikçe insan kendisine yeni gelecekler bulmaya ve şimdiki adıyla teknolojik unsurlar ve makineler üretmeye devam etmiştir. Arkeolojik bir sürü araştırma insan yaşamının zamanlara göre nasıl değiştiğini ortaya koymaktadır. İnsanlar barınma ve yaşamlarını sürdürebilmek için çok çeşitli coğrafyalar üzerinde ve zorlu koşullar altında gelişimlerini sürdürmüşlerdir. Geldiğimiz noktalara gelene kadar bir sürü medeniyet ve bir sürü tarihsel süreçte insanları zamana göre ele alarak devam etmek ve düşüncelerimizi keşfetmeye devam etme zorunluluğunu yaşamaktayız.

Gün geçtikçe olaylara bakış açımız değişim göstermekte ve bir olgunlaşmaya doğru yürümekteyiz ancak zamanın getirilerini bakış açılarımızla değerlendirirken günümüz hali ile düşünmek yerine o zamanın getirileri üzerinden düşünmek zorundayız. Düşüncemizin doğuracağı yeni birikim bizlere hayatımızın her anında eşlik edecektir. Tarihi anlamak için o dönemin koşullarını ve o dönemin getirilerini düşünmek ve bilmek zorundayız. Süreçlerin bizlere adapte olmamızda sağladığı yenilik ve yeni işlere olan inancımızı eski kültürel döngülerle de değerlendirebilirsek olgun bir şekilde günümüze anlam katabiliriz.

Her an gelişim ve dönüşüm öncülüğünde yeni ufuklar ve yeniliklere açık bir şekilde düşüncelerimizi yeniden gözden geçirmek gerekliliğine kafa yormamız gereklidir. Bir şekilde yenilik ve yeniliğin getirilerini hayatımızda görsek dahi birikimimizle onu güçlü bir yapı taşına oturtmak bizim elimizdedir.

Günlerin ve tarihin getirileri iyi bir şekilde gelişim gösterecek ve hepimiz yeni düşünüşlere sahip olacağız. Bizlerin her an kendini geliştirebileceğini unutmadan yeni bir kimlik kazanmalıyız... kimliklerimize eklediklerimiz sadece bu yaşadığımız yıllarda kalmayacak ve insanlar tarafından sonraki tarihlerde de anlatılacaktır. Kültürlerimiz ve gelişim açımıza yeni bloklar inşa etmeliyiz...

Erol SÖĞÜT

Twitter: https://twitter.com/erolsogut
İnstagram: https://www.instagram.com/erolsogutofficial


Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

İş Süreçleri & İş Yaşamı VII - Teknoloji

İş Süreçleri & İş Yaşamı VI - Motivasyon

İş Süreçleri & İş Yaşamı VIII - Planlama